Schulkalender


Juni 2019
Di.,
18.06.,
13:30h
Zeugniskonferenz FAMI 17 & 18
Raum 003
Mi.,
19.06.,
15:15–15:25h
Zeugniskonferenz DSIH / DSIU 16/17/18
Raum  009
Mi.,
19.06.,
15:25–15:35h
Zeugniskonferenz SE 16/17/18
Raum 009
Mi.,
19.06.,
15:35–15:45h
Zeugniskonferenz SIK 16/17/18
Raum 009
Mi.,
19.06.,
15:45–16:15h
Zeugniskonferenz Alle FA Klassen 16/17/18
Raum 009
Mi.,
19.06.,
16:15–16:45h
Zeugniskonferenz Alle FS Klassen 16/17/18
Raum 009
Mo.,
24.06.,
13:30–13:45h
Zeugniskonferenz Steuer 17 a / b / c
Raum 010
Mo.,
24.06.,
13:45–14:00h
Zeugniskonferenz Steuer 18 a / b / c
Raum 010
Mo.,
24.06.,
15:00–15:30h
Zeugniskonferenz BoteNa18A / BoteNa18B / SoBo1822 / BIQ
Raum 010
Mo.,
24.06.,
15:15–15:25h
Zeugniskonferenz DQI16
Raum 060
Mo.,
24.06.,
15:15–15:30h
Zeugniskonferenz BTA18
Raum 009
Mo.,
24.06.,
15:25–15:35h
Zeugniskonferenz DQI17
Raum 060
Mo.,
24.06.,
15:30–15:40h
Zeugniskonferenz F18
Raum 010
Mo.,
24.06.,
15:30–15:45h
Zeugniskonferenz CTA18
Raum 009
Mo.,
24.06.,
15:35–15:45h
Zeugniskonferenz DQI18
Raum 060
Mo.,
24.06.,
15:40–15:50h
Zeugniskonferenz IV18
Raum 010
Mo.,
24.06.,
15:45–15:55h
Zeugniskonferenz DQF16
Raum 060
Mo.,
24.06.,
15:45–16:15h
Zeugniskonferenz PTA18A&B
Raum 009
Mo.,
24.06.,
15:50–16:00h
Zeugniskonferenz MA18
Raum 010
Mo.,
24.06.,
15:55–16:05h
Zeugniskonferenz DQF17
Raum 060
Mo.,
24.06.,
16:05–16:15h
Zeugniskonferenz DQF18
Raum 060
Mo.,
24.06.,
16:15–16:25h
Zeugniskonferenz DQM17
Raum 060
Mo.,
24.06.,
16:15–16:30h
Zeugniskonferenz PhyTA18
Raum 009
Mo.,
24.06.,
16:25–16:35h
Zeugniskonferenz DQM18
Raum 060
Mo.,
24.06.,
16:30–16:45h
Zeugniskonferenz ITA18
Raum 009
Di.,
25.06.,
11:30–11:40h
Zeugniskonferenz OPT 16/17/18
Büro Ischebeck
Di.,
25.06.,
11:40–11:50h
Zeugniskonferenz LAB 16/17/18
Büro Ischebeck
Di.,
25.06.,
11:40–11:50h
Zeugniskonferenz BLLAB 16/17/18
Büro Ischebeck